Władze


ZARZĄD KOŁA:


Zbigniew Gralewski – Prezes

Andrzej Cichowski – V - ce Prezes ds. organizacyjnych, I Z-ca Prezesa

Roman Cieślak – V - ce Prezes, m.in. współpraca z gm. Strzelce

Krzysztof Zdziarski – V – ce Prezes, m.in. współpraca z gm. Nowe Ostrowy

Rafał Wawrzyńczak – Sekretarz

Elżbieta Grzybowska – Skarbnik

Jarosław Koliński – Członek Zarządu, Gospodarz Koła

Kazimierz Olczak – Członek Zarządu ds. inwestycji i modernizacji

Aleksander Rzeźnik – Członek Zarządu ds. seniorów i młodzieży, współpraca z gm. Kutno


KOMISJA REWIZYJNA:

Przemysław Saczuk – Przewodniczący

Grzegorz Mikołajczyk – Z - ca Przewodniczącego

Szymon Błaszczyk - Sekretarz

Mikołaj Derej – Członek

Tomasz Grabowski – Członek


SĄD KOLEŻEŃSKI:

Jan Błaszczyk – Przewodniczący

Marek Grzybowski – z-ca Przewodniczącego

Zbigniew Stasiak - Sekretarz


KAPITANAT SPORTOWY:

Jarosław Koliński – Kapitan Sportowy

Przemysław Saczuk – Członek
Łukasz Książek –
Członek

KOMISJA EGZAMINACYJNA:

Szymon Błaszczyk – Przewodniczący
Przemysław Saczuk - Członek
Marek Grzybowski – Członek
Aleksander Rzeźnik - Członek
Zbigniew Gralewski – Członek

                                RZECZNIK DYSCYPLINARNY:

                                Aleksander Rzeźnik