Nasze Plany 2022Plan zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych w roku 2022.

Rok 2022 to rok obchodów 45 – lecia istnienia Koła.

Lp.

data

Nazwa wydarzenia

Współorga-

nizator

Miejsce

1

30.01.

Mistrzostwa Podlodowe

GOSP-ROL

Jez. Skrzynki

2

5.02.

Zawody towarzyskie podlod.

Klub seniora

Jez. Przytomne

3

6.02.

Zawody towarzyskie podlod.


Jez. Przytomne

4

12.02.

Mistrzostwa podl. OM PZW


Jez. Zdworskie

5

marzec

Wyjazdy na wędkowanie


Do wyboru

6

24.04.

Zawody otwarcia sezonu

Biznes IQ

Krzywie


14-23.05.

WEEKEND MORSKI WIOSNA7

20.05.

Zawody towarzyskie morze


Bałtyk

8

21.05.

Morskie mistrzostwa Kutna

samorząd

Bałtyk

9

22.05.

Morskie mistrzostwa Koła

Transmichor

Bałtyk

10

28.05.

Zawody Prezesów OM PZW


Halinów

11

czerwiec

Zawody kadetów


Do wyboru

12

4.06.

Zawody gruntowe OMPZW


Wisła/Kan. Żerań.


8-12.06.

WEEKEND NAD GOPŁEM13

10.06.

Towarz. Spław./grunt.


Gopło

14

11.06.

Mistrzostwa spławikowe

MIKA

Gopło

15

12.06.

Mistrzostwa gruntowe


Gopło

16

16/17.07.

Towarzyskie zawody


Wisła-Dobrzyń

17

14.08.

Towarzyskie gruntowe


Wisła- Tokary

18

15.08.

Tow.– 102 rocz.”Cudu nad Wisłą”

UG Kutno

Wisła- Tokary

19

wrzesień

Zawody aktywu – spławik, grunt, spinning


Jez. Kromszewice

20

IX/X

Kutnowskie dni seniora

UM Kutno

Do wyboru

21

IX/X

Zawody samorządowe

UG Strzelce

Do wyboru


5 dni IX/X

WEEKEND MORSKI JESIEŃ22

IX/X

Mistrzostwa Morskie Polski

samorząd

Bałtyk

23

IX/X

Zawody surfcasting

Wójt Strzelce

Bałtyk

24

październik

Mistrzostwa spinning


Jez. Kromszewice

25

15.10

Zawody gruntowe OM PZW


Wisła/Kan. Żerań.

26

11.11.

Zawody – święto niepodległ.

samorząd

Rz. Skrwa pr.

27

11.12.

Zawody zakończenia sezonu

WIATRPOL

Rz. Skrwa prawa

28

I - XII

Zawody innych organiz.


Wg zaproszenia

29

V - X

Zawody klubu seniora OM PZW


Halinów + inne

30

V - X

Wycieczki wędkarskie


Wg wyboru

Uwaga :


Opracowano na podstawie : uchwały zebrania sprawozdawczego, posiedzenia Kapitanatu Sportowego, Klubu Seniora Koła, kalendarzy imprez z lat poprzednich i rozmów z samorządami.

Kutno, 10.01. 2022 r.


                 Sekretarz Koła                                                                           Prezes Koła

             Rafał Wawrzyńczak                                                                Zbigniew Gralewski
Plan pracy Koła nr 109 PZW „Metalurg” Kutno na rok 2022 1. Realizacja planu imprez sportowych w wędkarstwie spławikowym, podlodowym, morskim oraz spinningu zgodnych z zatwierdzonym planem w zakresie organizacji sportu i rekreacji.

 2. Organizacja rodzinnych weekendów sportowo – rekreacyjnych.

 3. Uczczenie 45 – lecia Koła : zawody, imprezy rekreacyjne, zajęcia z młodzieżą, itp.

 4. Współpraca z władzami Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w zakresie realizacji celów statutowych związku wędkarskiego, w tym praca z seniorami.

 5. Wspieranie grupy aktywnych seniorów w Wędkarskim Klubie Seniora i wspieranie ich działań na rzecz aktywności prozdrowotnej.

 6. Zorganizowanie spotkania z okazji „Tydzień czystości wód” połączone ze sprzątaniem akwenów PZW i zawodami z wykorzystaniem haczyków bezzadziorowych

 7. Utrzymywanie stałego kontaktu z władzami samorządu terytorialnego : powiatowego, miejskiego i gmin wiejskich. Udział w wydarzeniach patriotycznych.

 8. Organizacja wyjazdu na zawody rangi krajowej lub okręgowej w celu podnoszenia kwalifikacji oraz w zakresie podnoszenia poziomu organizacji zawodów sportowych.

 9. Praca z młodzieżą szkół podstawowych i ponad podstawowych z terenu powiatu kutnowskiego. Wspomaganie inicjatyw młodzieżowych i dzieci w zakresie tematyki wędkarskiej i ekologicznej. Organizacja egzaminów na kartę wędkarską przy wsparciu władz samorządowych. Warunek poprawa stanu epidemiologicznego COVID

 10. Współpraca z organizacjami wędkarskimi w zakresie rozwoju i propagowania sportu wędkarskiego.

 11. Bieżący kontakt z podmiotami gospodarczymi w zakresie uzyskiwania środków wspomagających realizację naszych zadań.

 12. Współpraca z Gospodarstwami Rybackimi we Włocławku i Kruszwicy.

 13. Bieżące naprawy domków, budynku gospodarczego oraz utrzymanie we właściwym stanie terenów zielonych w Kromszewicach. Dokończenie remontu elewacji domków.

 14. Powołanie zespołu do opracowania zakresu prac w celu podniesienia standardów wnętrz domków : węzeł wod-kan , zmiana wyposażenia, odnowienie urządzeń itp.

 15. Bieżąca naprawa i konserwacja posiadanego sprzętu..

 16. Organizowanie innych form spotkań integracyjnych tj. Karczma Piwna, spotkania rodzin wędkarskich, spotkania z zaprzyjaźnionymi firmami.

 17. Przeprowadzenie zebrania sprawozdawczego członków Koła.


Odpowiedzialni :

 • za utrzymanie, remont i konserwację posiadanego majątku – V-ce Prezes Koła do spraw gospodarczych oraz Gospodarz Koła

 • pozostałe punkty członkowie Zarządu Koła wg przydziału.

                                                                                   Za Zarząd

                                                                                          Prezes Koła

                                                                                                           Zbigniew Gralewski