O nas


Rok 1975 to początek zorganizowanego wędkarstwa w nowo powstających Zakładach Metalurgicznych PMR w Sklęczkach koło Kutna. Grupa 12 wędkarzy tworzy sekcję przy Kole PZW „ KRAJ”. Są to m. in. Zygmunt Sienkiewicz, Wiesiu Urbańczyk, Józef Bałatka, Julian Jaros, Marian Bieda, Zbyszek Głogoza , Roman Borkowski. Wielu z nich przybyło z całej Polski, kilku przyszło z „Kraju”. Po dwóch latach intensywnej pracy  na zebraniu sprawozdawczych Zbigniew Gralewski proponuje powołanie samodzielnego Koła. Propozycja zostaje przyjęta  i 13.03.1977 r. zostaje zawiązane Koło o nazwie „METALURG” z 57 członkami. Zostają wybrane pierwsze władze Koła :

Zarząd :

 1. Józef Bałatka  - Prezes Koła
 2. Roman Borkowski
 3. Julian Jaros
 4. Tadeusz Stępkowski
 5. Leszek Rosiak
 6. Zbigniew Głogoza
 7. Waldemar Maj
 8. Zbigniew Gralewski

Komisja Rewizyjna :                                                        Sąd koleżeński :

 1. Bogusław Wiśniewski                                          1. Zygmunt Sienkiewicz
 2. Ryszard Werys                                                   2. Zdzisław Stocki
 3. Jan Hanczaruk                                                    3. Jerzy Kutkowski

                                                                                  4. Marian Bieda

                                                                                  5. Jan Kapuścinki

Dzięki wsparciu Dyrekcji ZM PMR a potem Odlewni Żeliwa mogliśmy prowadzić szeroko zakrojoną akcję na rzecz wędkarzy i rodzin odlewniczych.

W roku 1979 Prezesem zostaje Kolega Gralewski i tak to trwa do dziś.

Oprócz sportu wędkarskiego nasze główne działania to :

-        organizacja wczasów wędkarskich oraz obozów wędkarskich letnich i zimowisk

-        wspomaganie potrzebujących m. in. Klasztor na Jasnej Górze po spaleniu kaplicy, domów opieki dla dzieci, dzieci niepełnosprawnych pomoc powodzianom,

-        organizacja zawodów ogólnopolskich kół AGROMET

-        budowa koszy do koszykówki na terenie Kutna, posiadamy drużynę brydżową

-        zabawy wędkarskie, grzybobrania, kuligi

-        kupujemy dwie działki rekreacyjne, samochód, łodzie, wędki i wyposażenie dla drużyny

-        budujemy stanice wędkarskie

-        jesteśmy najpierw współorganizatorami a potem organizatorami Karczm Piwnych.

-        współorganizujemy kutnowskie wigilie

Aby podołać wszystkim zadaniom podejmujemy rozpoczęcie działalności gospodarczej. Główne  kierunki produkcji, handlu i usług to :

 • produkcja opakowań drewnianych, naprawa opakowań metalowych
 • handel gazem, surówkami odlewniczymi, koksem i innymi materiałami odlewniczymi dla zakładów w całej Polsce: Poligaz, Stalchemak, Wifama, FSO Tychy i.t.p.
 • produkcja konstrukcji stalowych np. drogi ewakuacyjne w rektyfikacji spirytusu
 • wykonywanie omodelowania odlewniczego oraz jego projektowanie
 • budowa instalacji centralnego ogrzewania w tym kotłowni olejowych
 • prowadzenie kursów nauki jazdy
 • usługi projektowe i wykonawcze instalacji elektrycznych
 • obsługa finansów Odlewni Żeliwa, usługi jako biuro podatkowe dla kilku firm
 • prowadzenie sklepu spożywczo – wędkarskiego
 • usługi transportowe
 • uzdatnianie złomu – przerobiliśmy kilkanaście tysięcy ton

Są miesiące, że na listach płac jest i ponad 150 nazwisk. Prowadzimy pełną księgowość zatrudniając głównego księgowego i dwie księgowe.

I tak to minęło nam 37 lat na pracy na rzecz kutnowskiego środowiska oraz braci wędkarskiej i ich rodzin.